ถุงเจาะรูเล็ก ขนาด 8*11 ใช้กับ ตระกร้า 3 กก.
90.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ถุงเจาะรูเล็ก ขนาด 8*11 ใช้กับ ตระกร้า 3 กก.
ถุงเจาะรูเล็ก ขนาด 9*15 ใช้กับ ตระกร้า 5 กก.
ถุงเจาะรูเล็ก ขนาด 12*17 ใช้กับ ตระกร้า 10 กก.